LV   EN   RU

Medibusuni.lv
PDF   Par medību suņu ekspertu kvalifikācijas komisijas nodibināšanu, kura darbojās līdz 1993. gadam             
PDF   Medību suņu ekspertu kvalifikācijas komisijas nolikums
PDF   Latvijas PSR mednieku un makšķernieku biedrības republikāniskās kinoloģiskās sekcijas nolikums
 

Noteikumi darba pārbaudēm Latvijas dzinējsuņiem praktiskās medībās un ar mežacūku iežogotā teritorijā (projekts)

 

Darba vērtējuma protokols Latvijas dzinējsuņiem

 

Federation cynologique  internationale
Vācu medību terjera šķires pārbaudījums (projekts)
 

Noteikumi pārbaudēm ar mežacūku laiku šķirnes medību suņiem iežogotā teritorijā (projekts)

Laiku šķirnes medību suņa darba vērtējuma protokols ar iežogotu meža cūku
Laiku šķirnes medību suņa darba vērtējuma protokols strādājot pārī ar iežogotu meža cūku 
Noteikumi darba pārbaudēm laiku šķirnes medību suņiem praktiskās medībās ar savvaļā mītošu mežacūku (projekts)
Laiku šķirnes medību suņa darba vērtējuma protokols ar meža cūku praktiskajās medībās
Laiku šķirnes medību suņa darba vērtējuma protokols strādājot pārī ar meža cūku praktiskajās medībās

Noteikumi darba pārbaudēm laiku šķirnes medību suņiem praktiskās medībās ar savvaļā mītošiem aļņiem un briežiem (projekts)

Laiku šķirnes medību suņa darba vērtējuma protokols ar alni (briedi) praktiskajās medībās

PDF

"Latvijas dzinējsuņu klubs" ciltsdarba nolikuma reģistrācijas protokols

 

 

 

Biedrības "Latvijas dzinējsuņu klubs" statūti

PDF Biedrības "Latvijas dzinējsuņu klubs" ciltsdarba nolikums
Iesniegums biedru uzņemšanai biedrībā "Latvijas dzinējsuņu klubs"
Biedrības "Latvijas dzinējsuņu klubs" norēķinu rekvizīti
Lecināšanas akts "Latvijas dzinējsuņu klubs"
Kucēna pieņemšanas-nodošanas akts "Latvijas dzinējsuņu klubs"
Medību suņu eksterjera un kompleksā vērtējuma lapa 

"Medību suņu audzēšana un apmācība" (Autors A.Siliņš, izdota 1982.gadā, autora rediģēta 2010.gadā elektroniskā versija.

Elektronisko versiju izveidoja kinoloģiskais mācību centrs "Dālderi" sadarbībā ar žurnālu MMD un ar MSAF fonda atbalstu.)                                                                      

Lecināšanas akts KMC "Dālderi"
Kucēna pieņemšanas-nodošanas akts KMC "Dālderi"
Medību suņa darba vērtējuma protokols - asinspēda